Начало / Любопитно / Земята и хората / Водата и живота на Земята
Чиста вода

Водата и живота на Земята

< Водата е онази скъпоценна течност, без която живота на Земята е невъзможен. Тя е тази, която доставя на всяка жива клетка хранителни вещества за да може тя да оцелее.

Какво всъщност е водата? Тя е един от най-ценните ресурси на планетата, едно сложно  химично съединение, безкрайно ценно за да съществува живот на нея.  Благодарение на собственият си прогрес, човечеството вече добре знае състава на тази скъпоценна течност и колко важен е той за неговото здраве и пълноценно съществуване.

Водата в природата е едно химично съединение, което съдържа различни химични елементи, които по своя състав зависят от това откъде и как преминава тази вода в природата. Учените са открили над  80 разтворени химични елемента  и множество биологични живи обекти в състава на водата,  като тяхното количество и вид са различни в зависимост от водния източник и климата.   Като универсален разтворител, водата при своето движение в природата непрекъснато пренася огромно количество различни йони.

Същевременно преминавайки през различни пластове на Земята и нейната повърхност, водата непрекъснато се обогатява и променя своя състав. Тези промени могат както да я обогатяват с ценни минерали, така и сериозно да я замърсяват, когато почвите са замърсени. Замърсената вода  е богата на болестотворни микроорганизми и  е изключително опасна както за хората, така и за всички живи организми на планетата.

Водата на Земята може да бъде разделена на :

  1. Атмосферна вода – това е водата, която непрекъснато се изпарява от повърхността на Земята и след това отново се връща под формата на дъжд , град или сняг. Тя  е в един непрекъснат кръговрат като част от нея се връща отново в атмосферата, изпарявайки се, а останалата се стича в реките, езерата и ручеите или се просмуква в почвата , образувайки  подпочвените води.
  2. Подпочвена вода –  просмуканата от почвите атмосферна вода впоследствие излиза на повърхността във вид на извори или прокопани от човека кладенци и има сериозно значение за живота на човека. Често тя е основен източник на чиста вода за консумация, а нейният състав е от огромно значение.  Подпочвените води имат значително по-разнообразен състав от водите в реките и езерата, защото водата преминавайки през земните почви се обогатява с минерали и елементи, съдържащи се в тях. Когато подпочвените води преминават през ситнопорист и лесноизменящ се като състав слой на почвата, те са много богати на минерали и съдържат по-малко бактерии и органични вещества. Когато обаче има просмукване в почвата на промишлени или  битови отпадъчни води, съставът на подпочвените води се променя неблагоприятно и това води до замърсяване на кладенци и сондажи, от които често се черпи вода за консумация от човека. Това води до сериозни рискове от болести и епидемии в такива замърсени райони и налага задължително пречистване на отпадъчните води. Нужно е  и да се проверява състава на  водата от тези кладенци и сондажи  преди да бъде консумирана от хора или животни. Отпадните води от ферми и домакинстав, задължително да преминават през пречиствателни съоръжения.
  3. Повърхностна вода –  това са изворите, реките и езерата. По своят непрекъснат път и кръговрат водата и нейният състав са пряко зависими от климата.  Атмосферната вода  под действието на климата се стича по земната повърхност към реките, моретата и езерата. Освен че по своя път тя непрекъснато се обогатява в зависимост от това откъде преминава, тя същевременно и губи част от разтворените в нея вещества.  Като пример може да се посочи въглената киселина, при чието изпарение се отделят магнезий, калций и желязо, които са били във вид на соли преди това.

Под действието на слънчевите лъчи също настъпват промени в състава на повърхностните води. В комбинация с кислорода във въздуха, слънчевата светлина разлага редица органични вещества и унищожава част от микроорганизмите във водата. Така се получава едно естествено пречистване на повърхностните води, което за съжаление е невъзможно при подпочвените.

При езерата има по-голяма повърхност на изпарение и повече разтворени вещества , отколкото в реките. Най-чиста е водата във високопланинските езера, където рискът от допълнително замърсяване е минимален.

  1. Минерални води – това са подпочвени води, обогатени с минерали, в зависимост от земните пластове, през които минават. Чистота и съставът  им е от огромно значение и затова там където има минерални извори  трябва с особено внимание да се опазват почвите и подпочвените води.
  2. Морски води – това са моретата и океаните. От тяхната чистота и опазване, зависи  в огромна степен климата на планетата, чистотата на атмосферната вода , а оттам и качеството на живот на живите организми.

За  да има пълноценен живот на Земята е нужна чиста вода, а тя става все по-малко в резултат на развитието на човешката цивилизация. Човешката дейност през вековете стана причина за сериозно замърсяване на почвите, промени в климата на Земята и болести, причинени от замърсяване на водите. За да се запази животът на Земята е нужно да не се допуска повече замърсяване на природата. Човекът като интелигентно същество  е длъжен да го предотвратява като пречиства водите, които ползва, преработва отпадъците и се грижи за почвите и Земята, която го храни.

Прочетете също

Вълнист папагал

Съжителството с папагал е интересно, но и отговорно

Да си вземете папагал е много добро решение за избягване на самотата, а ако детето Ви го иска за домашен любимец, то задължително се запознайте предварително с някои особености на птицата.

Вашият коментар

Хареса ли ви уеб сайтa ни?
Абонирайте се за нашия безплатен онлайн бюлетин
Получавайте нашите статии на пощата си веднъж месечно.
АБОНИРАНЕ
Създайте профил в "Радост вкъщи". Коментирайте, изпращайте семейни снимки и истории.
РЕГИСТРАЦИЯ
НОВО!

Абонамент за Радост вкъщи

Получавайте най-новите ни публикации на пощата си
АБОНИРАНЕ

Happy At Home Newsletter

Get our latest articles directly on your email account.
SUBSCRIBE NOW
This is the English version of "Happy at Home" website. All our articles are originally written in Bulgarian. We are currently in process of translating them in English. We have already translated more than 100 of our articles, but most of them still need some attention from our editor.

We apologize if some of the articles are not in proper English. We are working on making them better every single day. Soon all our texts will be in perfect shape.

Thank you for your patience!