Начало / Любопитно / За животните / Щъркелите – символ на пролетта и новия живот
Белият щъркел е голяма птица, висока 1 м. с 2 м. размах на крилата
Белият щъркел е голяма птица, висока 1 м. с 2 м. размах на крилата

Щъркелите – символ на пролетта и новия живот

Щъркелът винаги е бил символ на пролетта и новия живот. Водолюбивата птица е защитена от Закона за защита на природата. Черно-белият предвестник на пролетта гнезди по покриви, комини, църкви, кули.

Белият щъркел е ширококрила рееща се птица, която разчита на реене между термики от топъл въздух при продължителен полет на голямо разстояние. Тъй като термиките са само над сушата, щъркелите, заедно с големите грабливи птици, трябва да прекосят Средиземно море в най-тесните точки, и стотици птици могат да бъдат забелязани да минават през протоците Гибралтар и Босфорa.

Белият щъркел е голяма птица, висока 1 м. с 2 м. размах на крилата. Тегло 2.3 до 4.5 кг. Тя е изцяло бяла, с изключение на черните пера по крилата, и червените клюн и крака. Ходи бавно и стабилно по земята. Както всички щъркели, лети с източен врат.

Размножава се в отворени селскостопански области с достъп до мочурливи блата. Изгражда гнездо от пръчки в дървета, на сгради, или на специални платформи. Тъй като е смятан за птица на късмета, не е преследван, и гнезди близо до човешките селища. В южна Европа, гнездата на щъркелите могат да често бъдат видени на църкви и други здания. Често оформя малки колонии.

Изчезването в северните области може да бъде дължимо на изсушаването на мочурища и сблъсъци със захранващи кабели.

Белия щъркел, като повечето негови роднини, се храни главно жаби и големи насекоми, но също и млади птици, гущери и гризачи.

Този щъркел е почти тих с изключение на шумното тракане с клюн, когато възрастни индивиди се срещат при гнездото.

Черният щъркел е отшелник  и гнезди по непристъпни скали или по високи дървета в стари широколистни или смесени гори близо до реки, богати на жаби и риба. Храни се с водни змии и други дребни животни.

Черен щъркел

Доскоро се смяташе, че щъркелите не издават звуци освен тракането с клюна, но вече е установено, че макар и рядко те ползват гласа си.

Според митологията,  щъркелът е отговорен за донасянето на бебетата. Тази история вероятно се е появила, защото белите щъркели имат навик да гнездят на комините в градски области, и съответно често биват забелязани около човешки селища.

Завръщайки се от тропическа Африка, щъркелите търсят старите си гнезда или правят новите си домове в близост до миналогодишните. Младите птици пък гнездят край мястото, в което са били излюпени. Специалисти са идентифицирали гнезда, които са използвани в продължение на стотици години. Повече от половината щъркелови гнезда са построени върху стълбове от електропреносната мрежа, според проучване на организацията „Зелени Балкани“, и при късо съединение могат да се запалят. Друга опасност за птиците е, че в своите обиталища използват сизал или найлон от сметищата и могат да се оплетат. За да останат щъркелите още дълги години в нашите селища, се предприемат редица инициативи. Една от тях е преброяване на гнездата като част от международните преброявания на белия щъркел, които се провеждат веднъж на 10 години. Последното преброяване е от 2004–2005 г. Тогава са отчетени 1456 гнезда, 1298 от които на размножаващи се двойки. Целта е да се следи числеността и предпочитанията на птиците, заплахите, които ги грозят, за да се предприемат адекватни мерки за опазването им. По броя на дългоклюните може да се съди за състоянието на околната среда и наличието на хранителна база.

Знаем ли всичко за щъркелите?

Щъркелите летят само през деня. За да прелитат големи разстояния, използват реещ полет и топлите възходящи въздушни течения, наречени термали или термици. Тези течения са невидими вълни от топъл въздух, който се издига от земята вследствие от нагряването й от слънчевите лъчи. Навлизайки в термалите, щъркелите се издигат високо от тласкащия ги нагоре топъл въздух. След като достигнат най-високата точка на термала, щъркелите го напускат, носейки се плавно и на дълги разстояния. Постепенно губят височина, докато достигнат до следващия термал. През есента могат да се наблюдават ята от по 10 000 мигриращи щъркели, а понякога и по-многобройни. Една от най-оживените части на източната прелетна магистрала (Виа Понтика) е районът на Бургас. Ако имат добри условия за реене, белите щъркели могат да изминават по 500 км на ден. Общото разстояние, което изминават по време на миграция, е от 2000 до

10 500 км и го преминават за около четири седмици. През есента младите щъркели напускат гнездата, за да тръгнат на път 1–2 седмици по-рано от техните родители. През пролетта миграцията обратно към Европа отнема повече време. Птиците изминават по-къси разстояния дневно, тъй като времето през пролетта е по-лошо. Щъркелите летят към местата за гнездене в периода от януари до април. В България пристигат в началото на март.

 Легенди и поверия за щъркелите

Според легендите, някога щъркелът бил човек. Много набожен човек бил и голям поклонник, всяка година ходел на Божи гроб да се поклони. Господ обаче решил да го изпита и да провери дали е наистина толкова голяма вярата му. Явил се пред него и му заръчал да изкачи една висока планина с голям сандък, завързан на гърба му, но му забранил да отваря капака и да поглежда какво има в сандъка. Тръгнал да се изкачва човекът, а по едно време спрял да си почине и любопитството му надделяло и отворил сандъка. Отвътре наизлезли змии, гущери, жаби и се разпръснали по широкия свят. Разгневил се Господ, превърнал човека на щъркел и му казал, че ще си стане пак човек, едва когато събере обратно в сандъка всичките избягали твари. Оттогава щъркелът цяло лято ходи по реките и блатата, за да лови жаби, змии и гущери, а наесен все така заминава на хаджилък, да се поклони на Божия гроб и да измоли прошка за греха си.

На Благовец в Централна България има обичай да дрънкат с машата и ръжена и да плашат змиите: Бягайте, змии и гущери, че идат щъркелите! Народното вярване утвърждава, че и най-големите и най-отровните змии не могат да навредят на щъркелите. Случвало се е – разказват старите хора – змия да надвие орел, но никога не е надвивала щъркел. Която къща има щъркелово гнездо на покрива или лястовиче – под стрехата, тази къща е защитена от нещастия и от лоши магии. Голям грях е да се развали гнездо, да се чупят яйцата или да се убиват малките. Когато хората видят първите щъркели, добре е да имат пари в джобовете или хляб в ръцете си, за да са богати и сити през цялата година. Предпочитат да са прави, а не седнали, за да им спори работата, и ги посрещат с пожеланието: Вие да седите, а аз да летя! Даже да се сънува щъркел – на добро е.

Прочетете също

Нека сериозно да се замислим за своя дом - планетата Земя

Екологията като начин на мислене на новите поколения

Дошло е време сериозно да се замислим и да възпитаваме децата си в екологичен начин на живот и мислене. От това зависи животът на бъдещите поколения и съдбата на цялата ни планета.

Вашият коментар

Хареса ли ви уеб сайтa ни?
Абонирайте се за нашия безплатен онлайн бюлетин
Получавайте нашите статии на пощата си веднъж месечно.
АБОНИРАНЕ
Създайте профил в "Радост вкъщи". Коментирайте, изпращайте семейни снимки и истории.
РЕГИСТРАЦИЯ
НОВО!

Абонамент за Радост вкъщи

Получавайте най-новите ни публикации на пощата си
АБОНИРАНЕ

Happy At Home Newsletter

Get our latest articles directly on your email account.
SUBSCRIBE NOW
This is the English version of "Happy at Home" website. All our articles are originally written in Bulgarian. We are currently in process of translating them in English. We have already translated more than 100 of our articles, but most of them still need some attention from our editor.

We apologize if some of the articles are not in proper English. We are working on making them better every single day. Soon all our texts will be in perfect shape.

Thank you for your patience!