Начало / Любопитно / Земята и хората / Водата и живота на Земята

Водата и живота на Земята

Водата е онази скъпоценна течност, без която живота на Земята е невъзможен. Тя е тази, която доставя на всяка жива клетка хранителни вещества за да може тя да оцелее.

Какво всъщност е водата? Тя е един от най-ценните ресурси на планетата, едно сложно  химично съединение, безкрайно ценно за да съществува живот на нея.  Благодарение на собственият си прогрес, човечеството вече добре знае състава на тази скъпоценна течност и колко важен е той за неговото здраве и пълноценно съществуване.

Водата в природата е едно химично съединение, което съдържа различни химични елементи, които по своя състав зависят от това откъде и как преминава тази вода в природата. Учените са открили над  80 разтворени химични елемента  и множество биологични живи обекти в състава на водата,  като тяхното количество и вид са различни в зависимост от водния източник и климата.   Като универсален разтворител, водата при своето движение в природата непрекъснато пренася огромно количество различни йони.

Същевременно преминавайки през различни пластове на Земята и нейната повърхност, водата непрекъснато се обогатява и променя своя състав. Тези промени могат както да я обогатяват с ценни минерали, така и сериозно да я замърсяват, когато почвите са замърсени. Замърсената вода  е богата на болестотворни микроорганизми и  е изключително опасна както за хората, така и за всички живи организми на планетата.

Водата на Земята може да бъде разделена на :

  1. Атмосферна вода – това е водата, която непрекъснато се изпарява от повърхността на Земята и след това отново се връща под формата на дъжд , град или сняг. Тя  е в един непрекъснат кръговрат като част от нея се връща отново в атмосферата, изпарявайки се, а останалата се стича в реките, езерата и ручеите или се просмуква в почвата , образувайки  подпочвените води.
  2. Подпочвена вода –  просмуканата от почвите атмосферна вода впоследствие излиза на повърхността във вид на извори или прокопани от човека кладенци и има сериозно значение за живота на човека. Често тя е основен източник на чиста вода за консумация, а нейният състав е от огромно значение.  Подпочвените води имат значително по-разнообразен състав от водите в реките и езерата, защото водата преминавайки през земните почви се обогатява с минерали и елементи, съдържащи се в тях. Когато подпочвените води преминават през ситно порист и лесно изменящ се като състав слой на почвата, те са много богати на минерали и съдържат по-малко бактерии и органични вещества. Когато обаче има просмукване в почвата на промишлени или  битови отпадъчни води, съставът на подпочвените води се променя неблагоприятно и това води до замърсяване на кладенци и сондажи, от които често се черпи вода за консумация от човека. Това води до сериозни рискове от болести и епидемии в такива замърсени райони и налага задължително пречистване на отпадъчните води. Нужно е  и да се проверява състава на  водата от тези кладенци и сондажи  преди да бъде консумирана от хора или животни. Отпадните води от ферми и домакинства, задължително да преминават през пречиствателни съоръжения.
  3. Повърхностна вода –  това са изворите, реките и езерата. По своят непрекъснат път и кръговрат водата и нейният състав са пряко зависими от климата.  Атмосферната вода  под действието на климата се стича по земната повърхност към реките, моретата и езерата. Освен че по своя път тя непрекъснато се обогатява в зависимост от това откъде преминава, тя същевременно и губи част от разтворените в нея вещества.  Като пример може да се посочи въглената киселина, при чието изпарение се отделят магнезий, калций и желязо, които са били във вид на соли преди това.

Под действието на слънчевите лъчи също настъпват промени в състава на повърхностните води. В комбинация с кислорода във въздуха, слънчевата светлина разлага редица органични вещества и унищожава част от микроорганизмите във водата. Така се получава едно естествено пречистване на повърхностните води, което за съжаление е невъзможно при подпочвените.

При езерата има по-голяма повърхност на изпарение и повече разтворени вещества , отколкото в реките. Най-чиста е водата във високопланинските езера, където рискът от допълнително замърсяване е минимален.

  1. Минерални води това са подпочвени води, обогатени с минерали, в зависимост от земните пластове, през които минават. Чистота и съставът  им е от огромно значение и затова там където има минерални извори  трябва с особено внимание да се опазват почвите и подпочвените води.
  2. Морски води това са моретата и океаните. От тяхната чистота и опазване, зависи  в огромна степен климата на планетата, чистотата на атмосферната вода , а оттам и качеството на живот на живите организми.

За  да има пълноценен живот на Земята е нужна чиста вода, а тя става все по-малко в резултат на развитието на човешката цивилизация. Човешката дейност през вековете стана причина за сериозно замърсяване на почвите, промени в климата на Земята и болести, причинени от замърсяване на водите. За да се запази животът на Земята е нужно да не се допуска повече замърсяване на природата. Човекът като интелигентно същество  е длъжен да го предотвратява като пречиства водите, които ползва, преработва отпадъците и се грижи за почвите и Земята, която го храни.

Прочетете също

Пейзаж със скали

Гранит – вечният камък и обработката му

Гранитът е декоративен камък, който често бъркаме с мрамора и много малко знаем за него. Гранитните скали са неизчерпаеми на планетата и са източник на изключителен декоративен материал за строителството и бита....

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Real Time Web Analytics