Начало / Любопитно / Бизнес / Започването на собствен бизнес от младите хора
Откриване на фирма в България
Откриване на фирма в България

Започването на собствен бизнес от младите хора

Безработицата сред младите хора нараства със застрашителни темпове и все повече от тях се опитват да намерят своята реализация като емигрират. Чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Министерството  на труда и социалната политика се опита да намали тази тенденция, но за сега резултатите са незадоволителни. Целта на тази програма е да насърчи млади и безработни хора да започнат свой бизнес с откриване на фирма. За тази цел всички желаещи и безработни лица е нужно да представят пред бюрата по труда собствен бизнес план, който съответно да бъде одобрен.

Това е схема, чиято цел е насърчаване старта на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност и откриване на фирма от безработни хора, които не разполагат с никакви средства, а имат образование и добри идеи. Става въпрос за млади и образовани хора, които имат нагласата и желанието да започнат свой бизнес. Те трябва да бъдат задължително регистрирани в бюрата по труда, от където се очаква и да получат насоки и специализирани знания и консултации относно разработване на бизнес план и преминаване през подходящо обучение, свързано със стартиране и осъществяване на собствена стопанска дейност.

По-лесна е процедурата за тези, които вече имат подходящото образование и квалификация, защото по-лесно съставят необходимият бизнес план. След това следва откриване на фирма и подаване на заявка за участие с проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лв. Освен тази финансова помощ, новорегистрираните фирми, които успеят да докажат своята бъдеща ефективност и желание за работа, получават и подкрепа в други насоки като изготвяне на маркетингови проучвания и анализи, консултации и обучение по информационни технологии, консултации по счетоводна отчетност и финанси и др.

Идеята на тази програма като цяло е много обнадеждаваща, но реализацията й явно среща различни по естество трудности, тъй като нейната ефективност за сега не е голяма. Причините са много и от най-различно естество като една от тях е и огромната бюрокрация, свързана с осъществяването й.

Започването на собствен бизнес от младите хора е трудно начинание, въпреки, че самото откриване на фирма е максимално улеснено и не изисква начален капитал. И все пак въпреки, че законът не го изисква, начален капитал за започването на какъвто и да е стопанска дейност, е необходим. Без съмнение капиталът е в основата на бизнеса, а той самият представлява ресурси създадени от човека. За да  се произвежда и да се реализират бъдещи печалби са необходими тези ресурси и колкото по-сложни са тези ресурси, толкова икономиката на една държава е по-конкурентна.

Факт е, че не отделните икономики и народи са тези, които постоянно се конкурират. Съревнованието е между фирмите и тези хора, които полагат огромни усилия да развият своя бизнес. Те именно създават конкурентността на една икономика. Именно затова стимулирането и подпомагането на младите хора за откриване на фирма и започване свой бизнес е от огромно значение за бъдещето на икономиката на една страна.

 

Прочетете също

Анализ на Европейската комисия показва, че в Европа повече от половината от стабилните европейски компании са именно семейни.

Семейният бизнес в основата на развитите икономики

Семейният бизнес е бил и ще бъде в основата на развитите икономики по света. Всяко семейство, което избере да направи регистрация на фирма и да започне семеен бизнес трябва да знае, че трябва да отговаря на някои .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Real Time Web Analytics