Начало / Любопитно / За животните / Щъркелите – символ на пролетта и новия живот
Белият щъркел е голяма птица, висока 1 м. с 2 м. размах на крилата
Белият щъркел е голяма птица, висока 1 м. с 2 м. размах на крилата

Щъркелите – символ на пролетта и новия живот

Щъркелът винаги е бил символ на пролетта и новия живот. Водолюбивата птица е защитена от Закона за защита на природата. Черно-белият предвестник на пролетта гнезди по покриви, комини, църкви, кули.

Белият щъркел е ширококрила рееща се птица, която разчита на реене между термики от топъл въздух при продължителен полет на голямо разстояние. Тъй като термиките са само над сушата, щъркелите, заедно с големите грабливи птици, трябва да прекосят Средиземно море в най-тесните точки, и стотици птици могат да бъдат забелязани да минават през протоците Гибралтар и Босфорa.

Белият щъркел е голяма птица, висока 1 м. с 2 м. размах на крилата. Тегло 2.3 до 4.5 кг. Тя е изцяло бяла, с изключение на черните пера по крилата, и червените клюн и крака. Ходи бавно и стабилно по земята. Както всички щъркели, лети с източен врат.

Размножава се в отворени селскостопански области с достъп до мочурливи блата. Изгражда гнездо от пръчки в дървета, на сгради, или на специални платформи. Тъй като е смятан за птица на късмета, не е преследван, и гнезди близо до човешките селища. В южна Европа, гнездата на щъркелите могат да често бъдат видени на църкви и други здания. Често оформя малки колонии.

Изчезването в северните области може да бъде дължимо на изсушаването на мочурища и сблъсъци със захранващи кабели.

Белия щъркел, като повечето негови роднини, се храни главно жаби и големи насекоми, но също и млади птици, гущери и гризачи.

Този щъркел е почти тих с изключение на шумното тракане с клюн, когато възрастни индивиди се срещат при гнездото.

Черният щъркел е отшелник  и гнезди по непристъпни скали или по високи дървета в стари широколистни или смесени гори близо до реки, богати на жаби и риба. Храни се с водни змии и други дребни животни.

Черен щъркел

Доскоро се смяташе, че щъркелите не издават звуци освен тракането с клюна, но вече е установено, че макар и рядко те ползват гласа си.

Според митологията,  щъркелът е отговорен за донасянето на бебетата. Тази история вероятно се е появила, защото белите щъркели имат навик да гнездят на комините в градски области, и съответно често биват забелязани около човешки селища.

Завръщайки се от тропическа Африка, щъркелите търсят старите си гнезда или правят новите си домове в близост до миналогодишните. Младите птици пък гнездят край мястото, в което са били излюпени. Специалисти са идентифицирали гнезда, които са използвани в продължение на стотици години. Повече от половината щъркелови гнезда са построени върху стълбове от електропреносната мрежа, според проучване на организацията „Зелени Балкани“, и при късо съединение могат да се запалят. Друга опасност за птиците е, че в своите обиталища използват сизал или найлон от сметищата и могат да се оплетат. За да останат щъркелите още дълги години в нашите селища, се предприемат редица инициативи. Една от тях е преброяване на гнездата като част от международните преброявания на белия щъркел, които се провеждат веднъж на 10 години. Последното преброяване е от 2004–2005 г. Тогава са отчетени 1456 гнезда, 1298 от които на размножаващи се двойки. Целта е да се следи числеността и предпочитанията на птиците, заплахите, които ги грозят, за да се предприемат адекватни мерки за опазването им. По броя на дългоклюните може да се съди за състоянието на околната среда и наличието на хранителна база.

Знаем ли всичко за щъркелите?

Щъркелите летят само през деня. За да прелитат големи разстояния, използват реещ полет и топлите възходящи въздушни течения, наречени термали или термици. Тези течения са невидими вълни от топъл въздух, който се издига от земята вследствие от нагряването й от слънчевите лъчи. Навлизайки в термалите, щъркелите се издигат високо от тласкащия ги нагоре топъл въздух. След като достигнат най-високата точка на термала, щъркелите го напускат, носейки се плавно и на дълги разстояния. Постепенно губят височина, докато достигнат до следващия термал. През есента могат да се наблюдават ята от по 10 000 мигриращи щъркели, а понякога и по-многобройни. Една от най-оживените части на източната прелетна магистрала (Виа Понтика) е районът на Бургас. Ако имат добри условия за реене, белите щъркели могат да изминават по 500 км на ден. Общото разстояние, което изминават по време на миграция, е от 2000 до

10 500 км и го преминават за около четири седмици. През есента младите щъркели напускат гнездата, за да тръгнат на път 1–2 седмици по-рано от техните родители. През пролетта миграцията обратно към Европа отнема повече време. Птиците изминават по-къси разстояния дневно, тъй като времето през пролетта е по-лошо. Щъркелите летят към местата за гнездене в периода от януари до април. В България пристигат в началото на март.

 Легенди и поверия за щъркелите

Според легендите, някога щъркелът бил човек. Много набожен човек бил и голям поклонник, всяка година ходел на Божи гроб да се поклони. Господ обаче решил да го изпита и да провери дали е наистина толкова голяма вярата му. Явил се пред него и му заръчал да изкачи една висока планина с голям сандък, завързан на гърба му, но му забранил да отваря капака и да поглежда какво има в сандъка. Тръгнал да се изкачва човекът, а по едно време спрял да си почине и любопитството му надделяло и отворил сандъка. Отвътре наизлезли змии, гущери, жаби и се разпръснали по широкия свят. Разгневил се Господ, превърнал човека на щъркел и му казал, че ще си стане пак човек, едва когато събере обратно в сандъка всичките избягали твари. Оттогава щъркелът цяло лято ходи по реките и блатата, за да лови жаби, змии и гущери, а наесен все така заминава на хаджилък, да се поклони на Божия гроб и да измоли прошка за греха си.

На Благовец в Централна България има обичай да дрънкат с машата и ръжена и да плашат змиите: Бягайте, змии и гущери, че идат щъркелите! Народното вярване утвърждава, че и най-големите и най-отровните змии не могат да навредят на щъркелите. Случвало се е – разказват старите хора – змия да надвие орел, но никога не е надвивала щъркел. Която къща има щъркелово гнездо на покрива или лястовиче – под стрехата, тази къща е защитена от нещастия и от лоши магии. Голям грях е да се развали гнездо, да се чупят яйцата или да се убиват малките. Когато хората видят първите щъркели, добре е да имат пари в джобовете или хляб в ръцете си, за да са богати и сити през цялата година. Предпочитат да са прави, а не седнали, за да им спори работата, и ги посрещат с пожеланието: Вие да седите, а аз да летя! Даже да се сънува щъркел – на добро е.

Прочетете също

Нека сериозно да се замислим за своя дом - планетата Земя

Екологията като начин на мислене на новите поколения

Дошло е време сериозно да се замислим и да възпитаваме децата си в екологичен начин на живот и мислене. От това зависи животът на бъдещите поколения и съдбата на цялата ни планета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Real Time Web Analytics