Начало / Аз детето / На училище / Нова образователна структура в средното образование
Децата ни имат нужда от млади учители и добро образование в училище
Децата ни имат нужда от млади учители и добро образование в училище

Нова образователна структура в средното образование

С новият  Закон влиза в сила дългоочаваната нова образователна структура.

Според Закона държавата ще дава пари и на частните училища – по около 1200 на ученик годишно. В замяна частните училища се ангажирали да намалят таксите си с толкова, колкото получат от държавата.

Основните акценти в него са:

  • Предучилищното образование ще бъде за деца от 3 до 7 години, като от 2016 година всички четиригодишни деца ще трябва да ходят на задължителна детска градина.
  • Децата на двегодишна възраст ще имат право на детска градина.
  • В първи клас ще се влиза на 7 или на 6 години при искане на родителите.
  • Частните училища ще получат финансиране от държавата, а те са обещали, че ще намалят таксите със сумата на субсидията.
  •  Основното образование ще е на два етапа – от 1-ви до 4-ти клас и прогимназиален – от 5-ти до 7-ми клас.   Гимназиалното образование също става на два етапа – от 8-ми до 10-ти клас и от 11-ти до 12-ти клас.
  • Поставя се образованието от гледна точка на развитието на компетентност с цел повишаване грамотността и пригодността към пазара на труда. Предефиниране на видовете училищна подготовка; автономия на училищата при разработване на учебни програми. Неформално обучение и информално обучение.
  • Въвежда се и нов подход за оценка на учениците – качествени оценки за учениците от първи до трети клас; без повтаряне на класа до 4-ти клас; оценка на индивидуалните постижения на всеки ученик. Допуска се и условно преминаване, но само за ученици от 5-ти клас да продължат в 6-ти, ако имат оценка слаб 2 по един предмет. Необходимо условие е по всички останали предмети да имат минимум 4.
  • Вече ще може да се одобряват неограничен брой учебници и учителите ще имат право на избор.
  • Ще се създадат и обществени съвети, в които ще влизат учители, родители и представители на администрацията с цел по-добър диалог и граждански контрол върху учебния процес.

Според Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, в новия Закон за училищното образование има много неща, които унижават достойнството на учителя, които поставят учителя в една много неблагоприятна среда, от гледна точка на това, че той всеки момент е подложен на възможности за насилие, агресия от страна на всички.

„Законът има и много хубави неща, които са ясни и точни, особено за ролята на родителите, но забележете, че в закона не се говори за възпитание, което е един от основните дидактически принципи и функции на образователната система”, каза Янка Такева.

Остава въпроса ,обаче с липсата на младо попълнение в учителските кадри и кой ще провежда тази реформа в образованието? Учителската професия е много непривлекателна за младите хора по ред причини.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Real Time Web Analytics